Fluturimi juaj ështe vonuar apo anuluar?

 Edhe per ketë kemi një zgjidhje për ju!

shërbim special

AEROPLANI JUAJ ka fluturue me vonesë apo është anuluar? Përfitoni edhe deri në 400 Euro dëmshperblim!

Informohuni dhe përfitoni

Kërkesa behet online 

është Gratis për ju

mbi 50.000 kliente kanë perfituar 

avokatë të specializuar 

Koha 3 minuta investim

Flugrecht kudeset për rastin tuaj

shpejt. sigurt dhe pa ndonjë rrezik

vlenë për fluturime edhe

deri 3 vjetë të vjetra

Informohuni dhe perfitoni kompenzim

Kompenzimi per fluturimin me vonese!

Per fluturime me vonese apo anulim, Parlamenti evropjan ka krijuar Rregulloren (EC) 261/2004 të kompensoje dhe dhene ndihmë udhëtarëve në situatat si në vijim:

Nese aeroplani vonohet me shume se tri ore, anulohet, nuk ju lejojne me hy ne aeroplan,  atehere klienteve ju takon nje kompenzim. 

Shuma e kompensimit e cila mund të paguhet në rrethanat e mësipërme varet nga distanca e fluturimit dhe arsyeja e vonesës.

Nëse vonesa u shkaktua nga një rrethanë e jashtëzakonshme e cila nuk ka mundur të shmanget edhe nëse të gjitha masat e arsyeshme do të ishin marrë, nuk do të paguhet asnjë demshperblim.

Shembuj të rrethanave të jashtëzakonshme jane kushtet meteorologjike, rreziqet e sigurisë dhe grevat, si dhe kufizime të kontrollit të trafikut ajror, që ndikojnë në funksionimin e fluturimit.

 

Kur ju takon nje demshperblim?
  • Fluturimi juaj ka me shume se tri ore vonese
  • Eshte anuluar dy jave para fluturimit
  • Ju eshte ndaluar te hyni ne aeroplan per shkak te rezervimeve te teperta
  • Ulje e klasës së udhëtimit 
Sa eshte i larte kompenzimi per anulimin e fluturimit?
Shuma Distanca dhe Destinacioni
€ 250,- Kompenzim Per fluturimet deri ne 1.500 kilometra
€ 400,- Kompenzim Per te gjitha fluturimet tjera mbrenda zonës së BE-së
€ 400,- Kompenzim Per fluturimet 1.500 deri 3.500 kilometra qe kane destinacion nje aeroport jashtë zonës së BE-së
€ 600,- Kompenzim Per te gjitha fluturimet  (mbi 3500 kilometra) qe kane destinacion nje aeroport jashtë zonës së BE-së
Si mund te arrini deri te ky qellim?

Kerkesa per kompenzim duhet te behet me shkrim direkt te kompania e fluturimit. Siguroni nje dokument me shkrim nga kompania per vonesen apo anulimin e fluturimit. Ne dokument duhet te shenohet aresyeja e voneses apo anulimit.

Mundesia tjeter per arritjen e qellimit eshte te angazhoni nje avokat te specializuar per kete lemi, por kjo mundesi eshte e percjellur me shpenzime shtese per ju

Mundesia me e mire dhe falas per ju, eshte te beni kerkesen online permes linkut me poshte. Kjo kerkese behet online dhe zgjate 3 minuta, dhe eshte 100 % falas per ju. Kompanite e specializuar per kete gje, kryejne punen per ju, dhe vetem ne rast suksesi, marrin nje % provizioni nga shuma qe ju kompenzohet.

 

Share This