Fluturimi juaj ështe anuluar?

Merrni dëmshperblim deri në 450 Euro!

Euro kompenzim

Merrni kompenzim deri 450 € për vonesen e aeroplanit tuaj.

Aeroplani juaj ështe vonuar apo fluturimi anuluar? Atëhere mos u brengosni aq shumë! Shfrytzoni ketë mundësi dhe perfitoni edhe deri në 450€ dëmshperblim!

Informohu dhe përfito

Kërkesa behet online

është Gratis për ju

mbi 50.000 kliente kanë perfituar

avokatë të specializuar

Koha 3 minuta investim

Flugrecht kujdeset për rastin tuaj

shpejt. sigurt dhe pa ndonjë rrezik

vlenë për fluturime edhe

deri 3 vjetë të vjetra

Informohuni dhe përfitoni kompenzim

Kompenzimi per fluturimin me vonese!

Per fluturime me vonese apo anulim, Parlamenti evropjan ka krijuar Rregulloren (EC) 261/2004 të kompensoje dhe dhene ndihmë udhëtarëve në situatat si në vijim:

Nese aeroplani vonohet me shume se tri ore, anulohet, nuk ju lejojne me hy ne aeroplan,  atehere klienteve ju takon nje kompenzim. 

Shuma e kompensimit e cila mund të paguhet në rrethanat e mësipërme varet nga distanca e fluturimit dhe arsyeja e vonesës.

Nëse vonesa u shkaktua nga një rrethanë e jashtëzakonshme e cila nuk ka mundur të shmanget edhe nëse të gjitha masat e arsyeshme do të ishin marrë, nuk do të paguhet asnjë demshperblim.

Shembuj të rrethanave të jashtëzakonshme jane kushtet meteorologjike, rreziqet e sigurisë dhe grevat, si dhe kufizime të kontrollit të trafikut ajror, që ndikojnë në funksionimin e fluturimit.

 

Kur ju takon nje demshperblim?
  • Fluturimi juaj ka me shume se tri ore vonese
  • Eshte anuluar dy jave para fluturimit
  • Ju eshte ndaluar te hyni ne aeroplan per shkak te rezervimeve te teperta
  • Ulje e klasës së udhëtimit 
Sa eshte i larte kompenzimi per anulimin e fluturimit?
Shuma Distanca dhe Destinacioni
€ 250,- Kompenzim Per fluturimet deri ne 1.500 kilometra
€ 400,- Kompenzim Per te gjitha fluturimet tjera mbrenda zonës së BE-së
€ 400,- Kompenzim Per fluturimet 1.500 deri 3.500 kilometra qe kane destinacion nje aeroport jashtë zonës së BE-së
€ 600,- Kompenzim Per te gjitha fluturimet  (mbi 3500 kilometra) qe kane destinacion nje aeroport jashtë zonës së BE-së
Si mund te arrini deri te ky qellim?

Kerkesa per kompenzim duhet te behet me shkrim direkt te kompania e fluturimit. Siguroni nje dokument me shkrim nga kompania per vonesen apo anulimin e fluturimit. Ne dokument duhet te shenohet aresyeja e voneses apo anulimit.

Mundesia tjeter per arritjen e qellimit eshte te angazhoni nje avokat te specializuar per kete lemi, por kjo mundesi eshte e percjellur me shpenzime shtese per ju

Mundesia me e mire dhe falas per ju, eshte te beni kerkesen online permes linkut me poshte. Kjo kerkese behet online dhe zgjate 3 minuta, dhe eshte 100 % falas per ju. Kompanite e specializuar per kete gje, kryejne punen per ju, dhe vetem ne rast suksesi, marrin nje % provizioni nga shuma qe ju kompenzohet.

 

Share This